Tube Type                                                   

Signle End Tube.jpg

Signle Ended LED tube

Double End tube.jpg

Double Ended LED tube

A) Batten Wiring                                                                                                 

double end + Double End wiring.jpg

A1)  Double End - Double End Wiring 

signel end + double End wiring.jpg

A2)  Single End - Double End Wiring 

A3)  Single End - Twin Batten Double End Wiring 

B) Sensor Wiring                                                                                                   

B1.jpg
B2.jpg
B3.jpg

C) Emergency Wiring                                                                                         

A4.jpg

D) Dimming                                                                                                           

E) Kitchen                                                                                                           

F) Others