top of page
A4) T8 &T5 휘도
1-T8暗裝格柵燈盤.jpg

1 리세스 T8 1.2m

 GLP-D

2-T5暗裝格柵燈盤.jpg

2 리세스 T5 0.6m

 GLP-F

3-T5明裝格柵燈盤.jpg

3 SMT T5 0.6m    

 GLP-MA-I

1-T8暗裝格柵燈盤.jpg

4.SMT T8  1.2m

    GLP-F-PS

5-1.5米雙支格柵燈盤.jpg

5 SMT 1.5m

 GLP-DN

하위 회사

9259711400252b23fdaa032b4dead3e.jpg
柏宜佳科技logo-R 彩色 (1).jpg
jig-kitlight.jpg
EASTLIKE logo R.jpg

사무실 주소:

본선산업빌딩 18층 B3호364-366 샤추이 로드,취엔완, 홍콩

근무 시간:  월요일부터 금요일까지

                      9:30 -13:00 / 14:00 -17:30

사무실 : +85231077500      팩스:_cc781905-5cde-3194-bb3 b-136bad5cf58d_+852 3544 0462 

Whatsapp   :  +852 61913493 (마사지 전용)_cc7 81905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

이메일 : info@ilighting.com.hk

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page