top of page
E1) 매립형 패널
1-led面板燈.jpg

 1 PL-PN-E      

2-led面板燈.jpg

 2  PL-0312-F108A      _cc781905-5c de-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_    

3-led面板燈.jpg

 3 PL-505026-N128A                     

4-led面板燈.jpg

 3 PL-606030-N128A    

5-led面板燈.jpg

 5 BPL-601260-N128A   

6-LED微波傳感面板燈.jpg

6 센서 표시등  PL-PN6060-M   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_       

8-LED 구충제 전구

BL-A-MR

하위 회사

9259711400252b23fdaa032b4dead3e.jpg
柏宜佳科技logo-R 彩色 (1).jpg
jig-kitlight.jpg
EASTLIKE logo R.jpg

사무실 주소:

본선산업빌딩 18층 B3호364-366 샤추이 로드,취엔완, 홍콩

근무 시간:  월요일부터 금요일까지

                      9:30 -13:00 / 14:00 -17:30

사무실 : +85231077500      팩스:_cc781905-5cde-3194-bb3 b-136bad5cf58d_+852 3544 0462 

Whatsapp   :  +852 61913493 (마사지 전용)_cc7 81905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

이메일 : info@ilighting.com.hk

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page