top of page
glace 2.png
glace.png
Blask (blask)
Odnosi się do nieodpowiedniego rozkładu jasności w polu widzenia, , skutkującego dyskomfortem widzenia i zmniejszoną widocznością obiektu Warunki wizualne. Widzenie w oku wiąże się z uczuciem dyskomfortu, którego dana osoba nie jest w stanie znieść, co mogłoby wywołać wstręt, dyskomfort lub nawet utratę wzroku Vision. 
Nadmierna jasność w określonym miejscu widzenia lub nadmierne zmiany jasności.  
Olśnienie jest jedną z ważnych przyczyn zmęczenia wzroku.
bottom of page