G1-DC12V/24V PSU
1-直流電源(直流24V適配器).jpg

 1 DC 24V adaptor

YCZX-24-28    

1-直流電源(直流24V適配器).jpg

 2  DC 12V adaptor

 ED-1260          

8-LED Repellent Bulb

BL-A-MR