top of page
DALI logo.png

Co to jest DALI? Wprowadzenie do DALI: Tworzenie systemu DALI
DALI pozwala na podłączenie do 64 urządzeń na jednej linii DALI. Linie DALI są również znane jako:

Sieć DALI
Wszechświat DALI
Podsieć DALI
Urządzenia DALI obejmują sterowniki LED, awaryjne sterowniki LED, stateczniki fluorescencyjne HF,

Urządzenie przekaźnikowe DALI, czujniki DALI, zasilacze DALI.

Projekty, które wymagają więcej niż 64 urządzeń DALI, są realizowane poprzez instalację wielu oddzielnych linii DALI z maksymalnie 64 urządzeniami DALI

urządzeń na każdej linii DALI. Te oddzielne linie DALI można następnie po prostu połączyć w większe sterowanie oświetleniem DALI

System z inteligentnymi systemami DALI.

W 2015 r. inteligentne systemy DALI są połączone ze sobą za pośrednictwem bezpiecznych sieci szkieletowych  - szyfrowanych i uwierzytelnionych -  Ethernet i nie wymagają żadnych bramek ani translatorów do sterowania i budowania między liniami DALI szeroka kontrola.
 

Wprowadzenie do DALI 2018 — DALI  UPDATED dla 2018 

Definicja DALI
„Sieć DALI składa się ze sterownika i jednego lub więcej urządzeń oświetleniowych (np. stateczników elektrycznych i ściemniaczy), które mają interfejsy DALI. Sterownik może monitorować i sterować każdym światłem za pomocą dwukierunkowej wymiany danych. Protokół DALI umożliwia indywidualne adresowanie urządzeń, a także zawiera komunikaty rozgłaszania grup i scen w celu jednoczesnego adresowania wielu urządzeń[1] (np. „Group 1 goto 100%” lub „Recall Scene 1”).”_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ 

 

DALI to skrót
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) to mechanizm transportowy i protokół danych. DALI zostało opracowane wspólnie, a specyfikacja napisana przez wielu wiodących producentów sprzętu oświetleniowego. Standardowy protokół DALI sprawia, że systemy sterowania oświetleniem są łatwiejsze i prostsze w specyfikacji i obsłudze, jednocześnie promując konkurencję w celu obniżenia kosztów instalacji.

Urządzenia jednego producenta mogą być podłączone do urządzeń innego producenta i dzięki wspólnej platformie mogą się ze sobą komunikować.

DALI-2 to aktualizacja DALI (wersja oryginalna lub wersja 1.0), która obejmuje:

(1) naprawienie błędów i braków w wersji 1.0;

(2) dodanie kilku nowych funkcji;

(3) wprowadzenie urządzenia kontrolnego (sprzęt kontrolny) jest znormalizowane;

(4) Obowiązkowa certyfikacja.

v2-40328f9eff6b90dbe3c1a6aed7cdd3d8_hd.j

DALI-2 kontra DALI
Oficjalnie opublikowano specyfikację DALI-2, która zawiera część 103 (Urządzenia sterujące). Norma DALI (IEC62386) – International Standard for Lighting Control – została uporządkowana i zaostrzona, aby umożliwić lepszą interoperacyjność urządzeń DALI różnych producentów oraz wsteczną kompatybilność z oryginalnym standardem. DALI jest zarządzany przez Digital Illumination Interface Alliance, zrzeszającego ponad 110 międzynarodowych członków.

DALI-2 wprowadza urządzenia wejściowe i ustanawia podstawy dla przyszłego włączenia urządzeń sterujących. DALI-2 po raz pierwszy obejmuje standaryzację urządzeń sterujących i zwiększa skalowanie aplikacji DALI aż do automatyki budynkowej z punktu widzenia standardów.

v2-a5dab138390a9c5f66593428bedf4fd0_hd.j
bottom of page